Openbare Lagere School Ten Post

De Openbare Lagere School was gevestigd aan de B Kuiperweg.

De eerste school van Ten Post stond op de plaats waar nu B Kuiperweg-10 en B Kuiperweg-14 (voormalige NH Kerk) staan. Deze twee percelen vormden de Kosterij. Op B Kuiperweg-16 stond het gasthuis van de diaconie.

In 1838 is op diezelfde plaats een nieuwe school gebouwd.

In 1870 is de NH Kerk gebouwd en, waarschijnlijk tussen 1870 en 1882, een nieuwe school aan de andere kant van de weg, op de plaats waar nu de sporthal annex dorpshuis t' Holt staat, B Kuiperweg-11.
Dit schoolgebouw werd in de jaren 1970 gesloopt. De school was toen verplaatst naar nieuwbouw aan de Tammingastraat.

Op de plaats van de gesloopte school staat nu Sporthal Het Holt.In 1979 werd de school verbouwd.

Op 21 november 1980 vond een ouderavond plaats.
Het schoolhoofd gaf een overzicht van het schoolgebeuren, waarbij hij zich verheugde over het nieuwe lokaal doch zich zorgen maakte over de terugloop van het aantal leerlingen.
Er werd afscheid genomen van juf Baptist. Tevens kon men kennismaken met haar opvolger, de heer P.J. Bentem uit Scheemda en de stimuleringskracht mevr. M. Maas-Wiersma.

In 1986 kreeg de Openbare Lagere School de naam OBS De Lessenaar.

In 2014 werd de school opgeheven. De meeste leerlingen gingen toen in het nieuwe schooljaar naar de christelijke basisschool De Schalm aan de OldenhuisstraatLijst van hoofdonderwijzers van de Openbare Lagere School Ten Post en Obs "De Lessenaar"

1882 - 1922  B. Kuiper
1922 - 1933  H. van der Horst
1932            D. Edens (waarnemend hoofdonderwijzer)
1932 - 1952  Jan Zijl
1952 - 1957  R.H. Geskes
1957 - 1961  O.J. Elbersen
1961 - 1966  W. Toepoel
1966 - 1971  K. Bijmolt
1971 - 1976  Smit
1976 - 2006  R. Schlukebir
2006 - 2007  H. de Goede
2007 - 2014 P. Janssen - Haarssen

(E. Ridder)

Het verhaal van een re√ľnist in 2014:

De OLS in Ten Post zoals wij die kenden was gevestigd aan de B.Kuiperweg en werd gebouwd omtrent 1880.
Het was in eerste instantie een driekantig gebouw met 3 lokalen.
Sanitaire voorzieningen bevonden zich op het schoolterrein op de plaats waar later de fietsenstalling kwam te staan.
In de loop van de tijd werd de school uitgebreid met een vierde lokaal en kreeg het zijn vierkante vorm, nog weer later kwam er aan de achterkant een uitbouw met daarin moderne toiletten en ook een kolenhok.
Tevens verrees er achter op het schoolplein een losstaande handenarbeidlokaal.
De leerlingen kwamen de school meestal binnen via de achterdeur, de vooringang werd alleen bij speciale gelegenheden gebruikt.
In het midden van de school liep een brede gang met aan weerskanten de kledinghaken en houten vakken waar de klompen in werden gezet.Veel kinderen liepen vroeger op klompen.
Een houten trap leidde naar een enorme zolder waar allerlei attributen werden opgeslagen en naar ik meen ook oudpapier.
Het schoolterrein werd omringd door een hekwerk en later aan de voorkant een stenen muurtje met een buisconstructie.
Het schoolplein was aan de westkant betegeld, op het overige deel lag sintel.
De plekken achter de fietsenstalling en het handenarbeidlokaal werden in de pauzes meestal ingenomen door de oudste leerlingen, hier werden grote verhalen en moppen verteld die de kleintjes niets aan gingen.
De meeste leerlingen verlieten de school na het voltooien van de zesde klas, anderen gingen nog door naar klas 7 of 8.
Tot in 1962 werd er in Nederland ook op zaterdagmorgen naar school gegaan.
Hoogtepunten tijdens mijn schooljaren waren de schoolreisjes, het schoolfeest, floralia,de jaarlijkse toneeluitvoering door de hoogste klas en het Sinterklaasfeest.
Op vrijdagmiddag werd er vaak gezongen, door de meester voorgelezen of een film gedraaid.
Zomervakanties duurden maar 3 weken, in de winter kregen we regelmatig ijsvrij.