Watermolen Polder Bouwlust

Beginjaar 1869
Eindjaar 1943

Stond aan de Westerwijtwerdermaar, op ongeveer 250 m ten noordwesten van de monding van de Lellenstermaar. Dit was de watermolen van de polder Buitenlust.In 1943 werd in de nacht van 30 op 31 maart de molen omvergetrokken door een uit een ballonversperring afkomstige ballon. De molen is daarna vervangen door een gemaal.
Op de foto hieronder staat de molenaar bij de kruihaspel.