Christelijke Basisschool De Schalm

29 september 1981
Aan de Oldenhuisstraat te Ten Post wordt begonnen met de bouw van een nieuwe Christelijke lagere school.
De eerste paal wordt geslagen door wethouder W.M.Cornelis
(bron: Kroniek Dick Kuil)

2 juli 1982
De inspectrice van onderwijs in het distrikt Bedum, mevr.J.A.T.Klein, opent de School met de Bijbel aan de Oldenhuisstraat te Ten Post. De nieuwe 3-lokalige school vervangt de 75 jaar oude school aan de Eestumerweg, die niet meer voldeed aan de eisen van verantwoord les geven.

Augustus 1995
De Christelijke Basisschool Ten Post krijgt de naam   “De Schalm”

15 september 2007
Eeuwschoolfeest CBS "De Schalm" - School met de Bijbel
Zo'n 400 personen namen deel aan de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van het christelijk basisonderwijs in Ten Post.
Het was niet alleen een re√ľnie, maar uiteraard ook een feest, waarbij de kerk + tent aan de Jan Zijlstraat en het huidige schoolgebouw "De Schalm" aan de Oldenhuisstraat een centrale plaats innamen.
(Noorderkrant, 19 september2007)

Vanwege het 100-jarig bestaan wordt een jubileumboek samengesteld en uitgegeven door Jubileumcommissie 100 jaar Christelijk onderwijs Ten Post.
Het boek bevat verhalen en klassefoto's van 1907 tot 2007.

2014
"De Schalm" wordt na opheffing van de Openbare Basisschool de enige dorpsschool, met een open christelijk karakter. De nieuwe school wordt "De Wieken" genoemd.

2016
Versterkingsoperatie vanwege gaswinning


Regiokrant 22-6-2016