De Kaak van Kröddeburen

In Kröddeburen stond vroeger een kaak. Hier werden mensen tentoongesteld als ze een misdrijf hadden begaan. De kaak werd op last van Lucas Hamminck verwijderd. Oostbroek was een buitenhuis waar hij voor de rust kwam. Toen de kaak in mei 1769 omgezaagd op de grond lag wist eenieder wie daar achter zat. De gerichtswedman had de daders snel gevonden. Frederik Koelman uit Groningen, de tuinman van Hamminck, had van Hamminck de opdracht gekregen mensen te regelen die de kaak konden omzagen.
Koelman had hiervoor Otte Ottens geregeld, ook hovenier, de glazenkoper Joseph Knie en de herbergier Hindrik Borgert uit Helpman. De daadwerkelijke dader bleef buiten schot. Noch de plaatselijke rechter, noch de hoofdmannenkamer kon iets tegen Hamminck uitrichten, aangezien hij stadsburger was. Uiteindelijk werd de zaak geseponeerd en keerde de kaak niet meer terug in Kröddeburen.

bron 1: Formsma e.a., 1990
bron 2: Feenstra e.a., 2001

Stukken in het archief van het Eesterrecht (bij Groninger Archieven):
733 Gerechten in Fivelingo, 1560 - 1811
136 Register van stukken betreffende het onderzoek naar het verwijderen van de kaak te Croddeburen door Otte Ottens, Hindrik Borgert en Joseph Knie op instigatie van de raadsheer dr. L. Hamminck, 1769 - 1770