Kasteel Ailsum

In het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden van 1851 is sprake van een kasteel te Wittewierum.
Hierover is ons verder niets bekend.

De tekst:

   AILSUM, voorm. kast. in Fivelgo, prov Groningen, arr., kant. en 3 u. W. ten Z. van Apingedam, gem. en 1 u. O. van Ten-Boer, 1/4 u. W. van Wittewierum, waartoe het behoorde.

en

   Men wil, dat bij dit geh. voorheen eene sluis zoude hebben gelegen, doch dit is slechts een vermoeden, uit gevonden houtwerk in het diep opgemaakt. - Bij de Mude alhier plagt weleer het kasteel Ailsum te staan.

(Aa, vd, 1851, 1846)
Met "geh." wordt gehucht bedoeld, in dit geval Ten Post.