Huis Ter Mude

auteur onbekend
Sicke Benninge vermeldde in zijn kroniek, dat de Groningers in 1500 om het huis ter Mude bij Ten Post een bolwerk lieten maken met een dubbele gracht. Kort daarna liet graaf Edzard (van Emden) het huis belegeren. Toen de bevelhebber Johan Hoetfilter het niet direct over wilde geven, werd een list bedacht. In Wittewierum werd een wagen gemaakt. Daarop werd een grote karn gelegd, die met zes paarden naar het huis op de Mude werd gebracht.  De belegerden die dachten dat het een kanon was, gaven zich toen onmiddellijk over. Het huis werd daarna afgebroken. Meer dan dit unieke verhaal is er van Ter Mude niet bekend. De naam Ter Mude kwam voor in de 15e eeuw. Van het geslacht Ter Mude kennen we de volgende namen: Menso te Mude (1411 en 1413), Wibbo ten Mude (1429), Mense Wibbensoen to der Mude (1452), Johan ter Mude en Scheltke, echtelieden (1449 en 1467), Focke to der Mude en Eleke, echtelieden (1481).

De ligging van Ter Mude:
1. ter Mude
2, Winneweer
3. DamsterdiepBovenstaande tekst en afbeelding zijn gebaseerd op Formsma e.a., 1990