Ritsum

Dit steenhuis zou tussen Oldersum en Muda hebben gelegen en wordt in de bronnen 'het sterke slot Ten Post'genoemd. Albrecht van Beieren (1336-1404), graaf van Holland, stationeerde hier ten tijde van de beruchte twisten tussen de Schieringers en de Vetkopers zijn vertegenwoordiger Pieter Reynersz, die er een Hollandse bezetting legerde. Schieringer Eppo van Nittersum, hoveling van Stedum, veroverde het steenhuis, waarna de Hollanders in het Damsterdiep werden verdronken.
bron: Groninger Encyclopedie, 1955.

Dit verhaal komt overheen met het verhaal over Ailsum/Aitzum en het verhaal uit de kronike van Johan Rengers. We nemen daarom aan dat Ritzum een andere naam voor Aitzum is. Zie aldaar.

Notitie:
Aangezien het Damsterdiep pas in 1425 werd gegraven zullen, als dit verhaal waar is, de Hollanders niet in het Damsterdiep, maar in de Fivel of de Delf verdronken zijn.