School met de Bijbel en Meesterswoning

in de jaren 1970
De eerste plannen voor het stichten van een School met de Bijbel, dateren van 1902. Op 7 maart van dat jaar werd de "Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van eene school met de Bijbel" opgericht. Er werd gestart met de bouw van een school aan wat toen de Grindweg naar Kroddeburen heette. Het gebouw kreeg nr. G 223. De oplevering vond plaats op 20 juni 1907, waarna deze per 1 juli 1907 in gebruik werd genomen.Een luchtfoto van school en meesterwoning.
Het geeft goed zicht op de verdwenen huizen rechts van de school.

Er werd gestart met 57 leerlingen, met als onderwijzers Hendrik Veldman (hoofd) en Siebolt Kok. De heer Veldman bleef 33 jaar als hoofd aan de school verbonden. Net als B. Kuiper en J. Zijl, werd zijn naam later eveneens verbonden aan een straat. In 1932 werd het hoogste leerlingenaantal bereikt, te weten 125.


Rechts de zandbak. De woning links is gesloopt.


De school werd een aantal malen verbouwd en uitgebreid. In 1921 een derde lokaal, in 1932 een vierde en in 1936 een speellokaal, annex zandbak, nu in gebruik als garage, behorende bij de woning aan de Tuwingastraat 2.4 juli 1940
Meester Hendrik Veldman neemt afscheid als hoofd der school met de Bijbel, meester J.Bulthuis volgt hem op

Jaren 50
In de Noorderkrant van 9 december 1998 stond een artikel over de schooltijd van Sies Woltjer.


5 april 1957 Gereformeerd Gezinsblad
Herhaalde oproep! Ten Post Het bestuur van de school m.d. Bijbel vraagt tegen 1 sept. bel. lid der Geref. kerk in bezit van j.

5 juli 1960 Nieuwsblad van het Noorden
De heer E. Broekema te Winschoten is benoemd tot hoofd van de chr. school aan de Eestumerweg in Ten Post.

10 juli 1982
De School met de Bijbel aan de Eestumerweg te Ten Post viert haar 75-jarig bestaan. Daarvoor komen zo’n 200 oud-leerlingen uit alle delen van het land naar Ten Post. Ter gelegenheid van dit jubileum is een fraai gedenkboek verschenen.

In 1982 verhuisde de school naar een nieuwbouwlocatie aan de Oldenhuisstraat 6. Het oude schoolpand kreeg daarna verschillende functies van warenhuis en motorwinkel tot woning en dansschool. De oude school bestaat nog steeds, aan de buitenzijde zie je nauwelijks verschillen met toen.

School en Meesterwoning rond 1900.
Later zou het dak van de meesterwoning verhoogd worden.

Op Eestumerweg 29 was de zogenaamde schoolmeesterwoning. Rond de verhuizing van de school naar de Oldenhuisstraat werd de woning verkocht aan het toenmalige hoofd, de heer A.C. van Wageningen.

30 juni 1977
De ledenvergadering van de Christelijke lagere school besluit tot verkoop van de meesterswoning aan de hoofdonderwijzer de heer van Wageningen voor fl 15.000,-- de woning heeft voor fl 80.000,-- aan achterstallig onderhoud.
(bron: Krantenknipsel NVhN)

Deze woning heeft als meesterswoning een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Voor 1900 kende het pand een laag dak. Deze is waarschijnlijk rond 1911 verhoogd. Het voorste, oude deel kende vele rijke details. Helaas zijn vele verloren gegaan tijdens moderniseringen in de dertiger en zeventiger jaren. Zo zijn de hoge plafonds, oude deuren en het markante hek in de voortuin verdwenen. Het pand wordt echter ingrijpend verbouwd, waarbij het in oude staat wordt teruggebracht.

Bovenstaande tekst is voor een deel gebaseerd op de website van CBS De Schalm: www.cbsdeschalm.nl.