Fraaimaheerd

Over deze plek:

Beschrijving Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
Terrein met resten van een borg (Freylema)
Terrein waarin de overblijfselen van een borg. Datering: middeleeuws.
Rijksmonument nummer: 45726
zie
Er is ons verder niets bekend over zo'n borg. In Formsma e.a., 1990 wordt gesproken over een mogelijk steenhuis dat niet tot borg is uitgegroeid op een plek hier in de buurt, mogelijk deze plek.

Deze heerd werd in de loop der tijd met verschillende namen aangeduid, waaronder Fraylemaheerd, en heeft nu het adres Medenweg 5 Ten Post. Vroeger werd deze plek gezien als behorend bij de plaats Wittewierum.

In het boerderijenboek wordt de geschiedenis van de eigendom beschreven.

Het was van oorsprong een kloosterplaats. Eigendom van de abdij Bloemhof, Wittewierum.

In het boerderijenboek worden de gebruikers vanaf 1646 vermeldt.

Bewoners Fraaimaheerd 1885 - 1936

Familiefoto op Fraaimaheerd omstreeks 1926
Derk Knol (*16-4-1854) en Geertje Bebingh (*30-10-1856) verhuisden rond 1885 van een boerderij in Hoeksmeer naar Fraaimaheerd. Ik vermoed dat zij ook rond die tijd (of later?) een nieuw woongedeelte ( (de kop) hebben laten bouwen. Deze kop lijkt naar mijn gevoel wat aan de (oude) hals te zijn geplakt, gelet op de raampartijen van beide delen. Ook binnen, zo weet ik nog, hadden beide delen duidelijk verschillende bouwstijlen. Verder had het halsdeel een heel oude kelder, terwijl de kop een wat modernere kelder had.

Hun 5 kinderen op deze foto zijn:
- Frederika (*1879)
- Johannes Derk (*1880)
- Siemen Derk (*1882)
- Doewe Harko (*1884) en
- Frederikus Geerardus (*1891)

Positie op de foto:
Staande vlnr: Frederikus, de vrouw van Doewe, de vrouw van Siemen, Doewe, Frederika, Trijn (= dochter van Doewe) en Johannes.
Zittend vlnr: Geertje Bebingh, Catharina (= dochter van Siemen), Geertje met voor haar Derk (= beiden kinderen van Doewe), Derk Knol en Siemen.

De foto is gemaakt bij gelegenheid van de 70e verjaardag van Geertje Bebingh. Dat moet dus eind oktober 1926 zijn geweest.

Doewe en Siemen trouwden rond hun 30-ste en vestigden zich elders (Overschild resp. Ten Post). De rest hield het boerenbedrijf draaiende. Toen echter Johannes in 1936 overleed, kort na het overlijden van de beide ouders, hielden Frederika en Fredrikus het bedrijf voor gezien. Ze verhuurden de boerderij (zie verderop) en gingen rentenieren in Haren.

Frederikus was niet alleen de jongste, maar ook de meest kunstzinnige. Hij fotografeerde veel en trad daarnaast op als zanger waarbij hij zich op een banjoline begeleidde. Ook reisde hij veel. Ik sluit niet uit dat hij zelf de maker van deze foto is, omdat hij in het bezit was van een mechanische zelfontspanner c.q. timer en omdat hij erbij staat alsof hij op het laatste moment nog even is aangeschoven na het starten van de timer.

De 2 aangetrouwde dames waren zussen en kwamen uit Zeerijp. De linkse, Grietje Knol-Bosman, was getrouwd met Doewe. Hun jongste dochter Geertje was mijn moeder.

Siemen Knol trouwde in 1915 en woonde in Ten Post aan de Oldersumerweg. In het laatste boerderijtje van het rijtje oude woningen en is al lang geleden vervangen door nieuwbouw. In mijn tijd woonde er Hendrik Woltjer en zijn vrouw. De Woltjers hoorden vroeger beiden bij het personeel op Fraaimaheerd en woonden aanvankelijk in het arbeidershuisje dat er vlak bij staat. Ik vermoed dat zij vlak voor de oorlog naar Ten Post zijn getrokken, toen Siemen en vrouw ook in Haren gingen rentenieren.

Mijn ouders onderhielden zeer warme banden met de Woltjers en ik heb er vroeger vaak gelogeerd. En ’s winters aten wij er tussen de middag warm als het weer te bar was. Mijn moeder kende ze nog uit haar kindertijd. Vrouw Woltjer ging later zelfs nog met de bus naar Haren om Frederika en Frederikus, die samen een huis hadden, te helpen met de schoonmaak.

Bovenstaande toelichting bij de foto door Thies Burema, achterkleinzoon.

Verhuur Fraaimaheerd 1937 - 1953

In 1937 werd deze verhuurd aan Eltjo H. ten Have en Teda E. ten Have-Diddens, zij woonden en werkten er tot in 1953.
Het huurcontract dat in 1937 werd opgesteld biedt inzicht in de zaken die bij zo'n verhuring kwamen kijken.

In 1953 vestigden Kornelis Menko Burema en Geertje Knol zich op Fraaimaheerd. Geertje was de kleindochter van Derk Knol. Zij staat op de familiefoto in het midden, lachend. Ze woonden hier tot ze in 1960 naar 't Zandt vertrokken.

Siemen, Frederikus en Frederika verkochten de boerderij in november 1959 aan Simon Dallinga en zijn vrouw. Tien jaar later werd de boerderij verkocht aan de familie Klink.

Nieuwbouw woonhuis 2019

Opname uit 2018, vlak voor sloop


Opname vlak voor oplevering nieuwbouw in 2019