Winkelwoning Rijksweg-213

Beschrijving Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:
Monumentnummer: 508671
Rijksweg 213 9792 PG te Ten Post

Winkelwoning met aangebouwde schuur

Inleiding
WINKELWONING, bestaande uit een winkel met woning en aangebouwde schuur, gebouwd rond 1910 en opgetrokken in een sobere Ambachtelijk-traditionele met Art Nouveau elementen. Het pand is gelegen aan de Rijksweg, de doorgaande weg van het dorp Ten Post. Deze weg was in eerste instantie een winkelstraat; na de oorlog bleef slechts de woonfunctie over. Ook deze winkelwoning, waarschijnlijk gebouwd als postkantoor, kreeg na circa 1955 een woonfunctie.

Omschrijving
De WINKELWONING met aangebouwde schuur omvat één bouwlaag en is deels onderkelderd. Aan de oostzijde, de voorkant, is de entree teruggelegd en aan de westzijde, de achterkant, bevindt zich een aankapping (de schuur). Het pand is opgemetseld van rode baksteen en heeft aan de oost- en zuidzijde een iets naar voren springend trasraam van donkere baksteen. Het met nieuwe pannen gedekte samengestelde dak met één topgevel heeft aan de noord- en zuidgevel een houten kroonlijst en een gemetselde schoorsteen op het dakschild aan de zuidzijde. Het pand wordt geleed door verticale vensters en aan de oost- en zuidgevel door donkere bakstenen banden.

In de oostgevel, de voorzijde, wordt de woning van de winkel gescheiden door een centraal gelegen teruggeplaatste entree. Deze bestaat uit een rode bakstenen stoep, een houten paneeldeur met vierruits venster en bovenlicht onder segmentboog met boogtrommel van gekleurde bakstenen motieven.

Links van de entree ligt het woongedeelte. Deze gevels zijn geleed door houten T-vensters met gelijke omlijsting als de entree. De oostgevel van de woning bestaat uit een trapgevel met gepleisterde afdekplaten en wordt bekroond met een halfrond gepleisterd fronton met windwijzer. Op de begane grond bevinden zich twee T-vensters, waarboven een hoefijzervormig vier-delig venster met houten roedenverdeling in de lichten omgeven door een donkere bakstenen rollaag. De noordgevel heeft één T-venster. De zuidgevel heeft een T-vensters, een nis onder een segmentboog opgevuld met gekleurde bakstenen, een venster met bovenlicht en een drie-delig venster met bovenlicht onder rollaag. De aankapping, die terugspringt, heeft een blinde gevel. De westgevel, de achterzijde, heeft centraal een niet originele deur, twee kleine vensters onder rollaag, een tweedelig venster en een kelderraam met houten roedenverdeling.

Rechts van de entree bevindt zich de winkel, die zich profileert door een naar voren springende drie-zijdige erker onder een houten fries. Hierin bevinden zich drie vensters met bovenlicht met houten roedenverdeling waarboven een donkere bakstenen strek en waaronder een donkere bakstenen onderdorpel. In de noordgevel bevindt zich een twee-delig venster met bovenlicht onder rollaag.

Het INTERIEUR van de winkel is deels oorspronkelijk. De etalage bezit een houten vensterbank waaronder twee houten kastjes en wordt van de werkruimte gescheiden door glazen paneeldeuren. In het balkenplafond bevindt zich een rond houten decoratief rooster. Het interieur van de woning valt wegens te weinig architectuurhistorische waarde buiten de bescherming van rijkswege.

Waardering
Winkelwoning met aangebouwde schuur van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang:
- als voorbeeld van een winkelwoning uit het eerste kwart van de twintigste eeuw in de provincie Groningen
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur
- vanwege de fraaie vormgeving en het materiaalgebruik
- vanwege de herinnering aan de Rijksweg als winkelstraat