Galgenberg

De hoogte waarop de woning Stadsweg-111 staat werd vroeger wel de galgenberg genoemd.

In een akte uit 1607 is sprake van verkoop door Egberdt Corelys en zijn vrouw Katrina en hun zoon Harmen Egberts en zijn vrouw Anna aan Peter Brundts en zijn vrouw Katrintyen Knoets te Dingeweer bij Stedum van de heemstede 'ut de galgenbarges venne' te Ten Post.
(Groninger Archieven ingang 1109 802)

Een akte uit 1611 heeft betrekking op de overdracht door Egbert Kornelis en zijn vrouw Trijne aan hun zoon Peter Egberts van een venne lands bij de Galgenberg te Ten Post, ten overstaan van Johan Rengers van Ten Post.
(Groninger Archieven ingang 619 1005)

Volgens Otto Knotnerus waren Vennen grasrijke weilanden die meestal door diepe sloten van elkaar waren gescheiden.