De Graslanden

Bommen bij de boerderij "De Graslanden"

Volgens sommige verhalen van dorpsbewoners kwamen de bommen uit een aangeschoten vliegtuig die onderweg was naar Duitsland.
Ze lieten de bommen vallen voor het dorp, er zouden 5 bommen zijn gevallen, in één van de kraters is een Chevrolet ingeschoven voordat de Duitsers hem te pakken kregen.

Gehoord in het dorp.
Ze woonden als gezin aan de Stadsweg, ze weet nog goed dat de bommen vielen, ze moesten allemaal uit bed komen en in de voorkamer wachten wat er ging gebeuren.
Ze denkt dat de bommen in de avond vielen, haar zus zat boven aan de trap, wilde weer naar bed, ze was vermoedelijk in haar eerste slaap.
Door het bommen een baby, zo geschrokken dat hij niet meer kon praten.
Zijn moeder is toen met hem naar Groningen geweest naar de eerste dokter die spraakles gaf.
Dat moesten ze toen zelf betalen.
Ze moesten hem altijd met koud water wassen en dat vond de inwoonster van Ten Post heel zielig.

De datum van 11 oktober 1942 staat achterop de beide foto’s die wij hebben geleend hebben van iemand die op de Graslanden heeft gewoond.

In het boek Ten Boer Één gemeente negen dorpen wordt ook het jaar 1942 genoemd toen 8 bommen vielen achter boerderij “De Graslanden” in Ten Post.

Volgens iemand die bezig is met vliegtuigen in de 2e wereldoorlog, is op die dag geen vliegtuig neergeschoten.
Wel is er een vliegtuig achterna gezeten door duitse vliegtuigen, maar omdat deze zijn bommen heeft laten vallen is hij ontkomen. Hij was bezig mijnen te leggen op de waddenzee.

Het verhaal gaat dat iemand die aan de Rijksweg in Ten Post woonde met een zaklantaarn SOS heeft geseind naar het vliegtuig, deze is toen van koers of hoogte veranderd en zijn de bommen niet op Ten Post gevallen.

De Graslanden 11 oktober 1942
De Graslanden 11 oktober 1942

   

De Graslanden in ongeschonden staat.Iemand die nu in Ten Boer woont weet zeker dat de bommen op een zondag zijn gevallen.
11 oktober 1942 is inderdaad op een zondag. 

Een mevrouw die toen op “de Graslanden “woonde weet zeker dat de bommen gevallen is zijn terwijl het donker was, ze lag bij haar moeder in bed omdat haar vader niet thuis was. Haar moeder is helemaal over haar heen gaan liggen om haar te beschermen.
Ze weet niet of de bommen s’morgens of s’avonds zijn gevallen.

In het boerderijenboek wordt overigens met geen woord over de bommen gesproken.

In het boek “Met de blik naar boven staat
11 oktober 1941 zaterdag om 22.45 uur valt 5 meter achter de Graslanden een bom die veel schade aanricht. Ten oosten van deze boerderij vallen verder nog 7 andere bommen.
1 koe wordt gedood en een andere moet worden afgemaakt.
7 woningen in de omgeving hebben glasschade.

De Chevrolet is inderdaad in de bomkrater geschoven, nadat ze er alles af hadden gehaald wat bruikbaar was. Op die manier werd voorkomen dat ze de auto in moesten leveren.

Hieronder liggen de resten van de auto in de bomkrater.
Volgens de gevelsteen is de achtergevel in 1941 hersteld.

Uit Nieuwsbrief Ten Boer van de Gemeente Groningen, 24 januari 2020:

Archeologisch onderzoek Ten Post legt oude omgrachting bloot

Aan de Stadsweg in Ten Post liggen mooie historische plekken. Dat bleek deze week maar weer bij archeologisch onderzoek. Naast de stal met blaarkoppen, een Gronings runderras dat al bestond in de middeleeuwen, kwam de oude omgrachting van een historische boerenplaats tevoorschijn. Uit de grachtvulling kwamen onder andere een glis (ouderwetse schaats), een stijgbeugel en een hangertje tevoorschijn. Dit laat zien dat hier eeuwen geleden al mensen woonden. Op de foto is een deel van de voormalige omgrachting te zien: de donkergrijze laag met daarin fragmenten van onder andere aardewerk en bouwmateriaal.


knipsel 9 september 1916