Mudaheerd

Op de plaats van de Mudaheerd mondde vroeger de Fivel door een sluis in het buitenwater. De naam van de boerderij verwijst hier naar, want Ter Muyde betekent 'bij de monding'.

Op deze plek stond in de middeleeuwen een steenhuis het Huis ter Mude.

Uit een schaderapport dat in 1583 is opgesteld, blijkt dat de boerderij voor 500 gulden schade heeft opgelopen. Er was toen dus een boerderij, Mudaheerd.

Twee bewoners van de Mudaheerd uit de zeventiende eeuw liggen begraven in de kerk van Loppersum en eenzelfde graf.
- Willem Bronnens Ter Muda, stierf anno 1658
- Tidde Writzers, stierf in 1698

In 1810 nemen de bewoners de familienaam Muda aan.

In 1933 wordt de boerderij publiekelijk verkocht aan Edzo Harm Doornbos, grootvader van de huidige bewoner.
(deel gegevens overgenomen uit een artikel van Niek Opten in de Noorderkrant 27 januari 1999)