't Börgkampke / Praothoeske

In 1994 werd hier een eerste gebouwtje geplaatst bij speelterrein en jeu de boulebaan.
De Dorpsvereniging van Lellens heeft het gebouwtje overgenomen van de Stichting Fokus voor f 3500,-. Het zal worden gebruikt als onderkomen voor de jeu de boulers en ook voor het houden van kindermiddagen en dergelijke.

In Noorderkrant van 23 februari 1994 stond:
Jantje Beton steunt jeugdwerk in Lellens
LELLENS - Het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton, stelt een bedrag van f 3500,- beschikbaar voor de herinrichting van de speelplaats in Lellens. Daarom heeft de Dorpsvereniging Lellens verzocht.


Noorderkrant 5 april 1995

Op 4 juni werd een rommelmarkt georganiseerd om geld binnen te halen voor de nieuwe speeltuin.

Noorderkrant 5 juli 1995Noorderkrant 15 november 1995