Oostbroek / Hamminck Borgh

Op kaarten van omstreeks 1780 komt onder Lellens bij Kröddeburen "Hamminck Borgh" voor. Dit huis was van dr. Lucas Hamminck, lid van de gezworen gemeente der stad Groningen. Met borgh werd zijn buitenverblijf bedoeld, dat hij al in 1769 bezat. In dat jaar liet hij de kaak (schandpaal) van Kröddeburen wederrechtelijk verdwijnen. Die stond hem in de weg.Noch de plaatselijke rechter, noch de hoofdmannenkamer kon iets tegen Hamminck uitrichten, aangezien hij stadsburger was. Kort daarna in 1771 kocht hij de naburige borg Lellens.

Hamminck zal het buitenhuis geërfd hebben van zijn moeder Albertine van Oostbroek, getrouwd met Woltherus Hamming. Sinds 1689 was het in bezit van de Familie Oostbroek. Vandaar dat dit huis vooral als "Oostbroek" te boek staat.

In 1772 woonde Albertine van Oostbroek nog op de buitenplaats.

Knipsel Groninger Courant 07-03-1788

Tussen 1787 en 1797 werd het buiten herhaaldelijk te huur aangeboden met 'spatieuse' hoven en singels. In 1793 woonde er luitenant Buning en zijn vrouw. In 1797 J.G. Geertsema en zijn vrouw.

In 1798 werd het huis samen met de borg Lellens publiek verkocht. Wie de koper werd is niet bekend.

1. Locatie buitenhuis Oostbroek
2. Kröddeburen
3. Stadsweg
4. HemerterwegWe weten wel wie er toen (of enkele jaren later) ging wonen, namelijk Derk Sebes Bonthuis en zijn vrouw Anna Brontsema.

Op hun graven op het kerkhof van Lellens staat:
Ter gedachtenis van den agtenswaardigen grijzen vader Derk Sebes Bonthuis en deszelfs huisvrouw, de Eerbare Anna Brontsema met welke zijn edele 42 jaaren in een genoeglijke echt heeft mogen leven, gestorven te Kroddeburen op "Oostbroek", op den 6 May 1812 in den ouderdom van 68 jaaren. En door zijn gade in de eeuwigheid opgevolgt op den 6 April 1813 na 75 jaaren bereikt te hebben en gezamenlijk hier ter ontbinding overgegeven.

In 1813 stond de buitenplaats opnieuw te koop:

Knipsel uit Feuille d'affiches, annonces et avis divers de Groningue, van 27 juli 1813


Sindsdien is er niets meer van bekend.
Bovenstaande tekst en afbeelding zijn o.a. gebaseerd op Formsma e.a., 1990