Algemeen

Er zijn veel plekken die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Ten Post en Omstreken.
Een deel daarvan wordt op andere plaatsen op deze website beschreven, onder de noemers Water, Wierden en Kerken.
Een ander deel komt in de beschrijvingen van de straten aan de orde. Dat zijn de plekken waarvan de geschiedenis in een korte notitie beschreven kan worden
De plekken waarover meer te melden valt en de wat meer bijzondere plekken worden hier beschreven.

Steenhuizen en Borgen
- Tammingahuizen
- Huis ter Mude
- Ritsum
- Oldenhuis
- Tuwinga
- Oldersum
- Ailsum
- Lellens
- Oostbroek

Heerden en Boerderijen
- Edele Heerden
- Mudaheerd
- Oldersum
- Fraaimaheerd
- Altemaheerd
- 't Waschhuis
- Veldlust
- Oldenhuis
- De Graslanden
- Welgelegen
- Olle Heem
- Dinghweer
- Boelsemaheerd
- Schathoes
- Nimmerdor
- Maria Christina Hoeve
- Overige

Molens
- Olle Widde
- Nooitgedacht
- Zaagmolen Houtman
- Zaagmolen Winneweer
- Spinnekop Redgeriuspolder
- Windmoter Tichellandsterpolder
- Watermolen polder Bouwlust


Scholen
- School te Lellens
- OLS Ten Post
- School met de Bijbel
- OBS De Lessenaar
- CBS De Schalm
- Kleuterschool
- Peuterspeelzaal
- Vervolgonderwijs
- Volkonderwijs

Het Multifunctionele Centrum "Huis van Ten Post"